216,50 

Vigas odťahový ventilátor V25

Prídavný odťah spalín Vigas V25 pre kotly Vigas 15 – 25 kW.

Termín dodania: obvykle od 7 dní do 2 týždňov

Prídavný odťah spalín Vigas V25 pre kotly Vigas 15 – 25 kW. Doplňujúce zariadenie určené pre kotly do 25 kW kompenzujúce nedostatočný, alebo nerovnomerný ťahu komína pri spaľovaní v prípade, že Váš komín nespĺňa predpísané hodnoty minimálneho priemeru a minimálnej výšky. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikladaní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne v čase, kedy je komínový ťah príliš malý. Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku dokonalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva.

KOMÍNOVÝ ŤAH

Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah a spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného ovzdušia pre všetky prakticky možné prevádzkové podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nut-né, aby bol samostatný komínový prieduch správne dimenzovaný, pretože na jeho ťahu je závis-lé spaľovanie, výkon a životnosť kotla.

 

 

Opýtajte sa nás

Scroll to Top

Ďakujeme za Vašu správu.
Budeme Vás kontaktovať v najkratšom možnom čase.

×