Spôsob platby

Platba vopred prevodoným príkazom (nie poštovou poukážkou)

Po obdržaní Vašej objednávky e-mailom Vám zašleme zálohovú faktúru na uskutočnenie platby vopred. Pri zadávaní platobného príkazu vo Vašej banke nezabudnite uviesť variabilný symbol uvedený na zálohovej faktúre.

Platba dobierkou

Za tovar môžete zaplatiť v hotovosti pri jeho doručení.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby o čom Vás budeme predtým telefonicky informovať a vyžiadame si súhlas! 

Návrat hore

×