227,12 

ATTACK prídavný odťah spalín PV150

Prídavný odťah spalín PV150 pre kotly DP, DPX, SLX, W&P 15 – 45 kW.

ks

Prídavný odťah spalín PV150 pre kotly Attack DP, DPX, SLX, W&P 15 – 45 kW. Doplňujúce zariadenie určené pre kotly do 45 kW kompenzujúce nedostatočný, alebo nerovnomerný ťahu komína pri spaľovaní v prípade, že Váš komín nespĺňa predpísané hodnoty minimálneho priemeru a minimálnej výšky. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikladaní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne v čase, kedy je komínový ťah príliš malý. Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku dokonalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva.

KOMÍNOVÝ ŤAH

Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah a spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného ovzdušia pre všetky prakticky možné prevádzkové podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nut-né, aby bol samostatný komínový prieduch správne dimenzovaný, pretože na jeho ťahu je závis-lé spaľovanie, výkon a životnosť kotla.

 

TECHNICKÝ POPIS PRÍDAVNÉHO ODŤAHU SPALÍN

Prídavný odťah spalín kompenzuje nedostatočný alebo nerovnomerný ťah komína pri spaľovaní a zefektívňuje prúdenie spalín. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikla-daní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne v čase, kedy je komínový ťah príliš malý. Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku do-konalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva. Teleso prídavného odťahu je zváranej konštrukcie z plechu hrúbky 2 a 3 mm. Smer prúdenia spa-lín indikuje šípka na bočnej stene telesa. Vstupné hrdlo s vnútorným priemerom 152 mm je ur-čené k osadeniu zariadenia na odťahové komínové hrdlo kotla s priemerom 150 mm, výstupné hrdlo s vonkajším priemerom 149 mm je určené k osadeniu do komínovej rúry – dymovodu. Od-ťahový ventilátor je prichytený k prírube z plechu hrúbky 4 mm pomocou spojovacieho materiá-lu. Obežné koleso je pripevnené priamo k hriadeľu elektromotora. Prídavný odťahový ventilátor nasadený na prírubu spolu s obežným kolesom sa ku telesu prídavného odťahu spalín prichytí pomocou podložiek a matíc.

 

Vnútorný priemer vstupného hrdla 152 mm
Vonkajší priemer výstupného hrdla 149 mm
Celková hmotnosť 9,6 kg
Šírka 205 mm
Výška 360 mm
Hĺbka 400 mm
Pripojovacie napätie 230 V/Hz / 50 V/Hz
Elektrický príkon 38 W
Výkon 19 W
Prúd 0,17 A
Otáčky 2760 ot./min.
Kondenzátor 1 μF/V / 400 μF/V
Hmotnosť motora 2,4 kg

 

Opýtajte sa nás

Súvisiace produkty

DOPRAVA ZDARMA
1 860,28 €
DOPRAVA ZDARMA
521,13 €
147,00 €
Scroll to Top

Ďakujeme za Vašu správu.
Budeme Vás kontaktovať v najkratšom možnom čase.

×